Варикозный блог

Чем отличается склеротерапия от лазерной операции

Вопросы по варикозным венам
Чем отличается склеротерапия от лазерной операции

Cклеротерапия - это склеивание сосудов химическим веществом;
Лазерная абляция или коагуляция - запаивание поврежденных сосудов

Лазерная коагуляция или абляция вен

Так выглядит лазерный катетер
  • Skleroterapiya ilə lazer əməliyyatı arasındakı fərq nədir?

  • Skleroterapiya qan damarlarının kimyəvi maddə ilə yapışdırılmasıdır;
  • Lazer ablasiyası və ya koaqulyasiyası - zədələnmiş damarların içəridən bağlanmasıdır.